Matematyczna Gra Terenowa „Poznaj Wrotków”


„Poznaj Wrotków” - matematyczna gra terenowa zorganizowana w naszej szkole w ramach programu Szkoła z klasą 2.0, odbyła się 22 maja 2019 r.. Celem konkursu -  zabawy było poszerzenie wiedzy o swojej dzielnicy, wykorzystanie matematyki i technologii informacyjno-komunikacyjnych w sytuacjach praktycznych oraz międzyklasowe zintegrowanie uczniów.
Uczestnicy, reprezentanci klas siódmych i ósmych,  podzieleni na grupy mieli  na podstawie wskazówek na mapach pokonać wskazaną trasę oraz wykonać czekające tam zadania, zdobywając możliwie najwięcej punktów. Trasa zawierała 8 stacji – rozmieszczonych w różnych punktach dzielnicy –  np. Most, Lasek, Łysa Górka, Placyk, Blaszak….. Na każdej stacji czekali szefowie stacji – uczniowie klasy 3 gimnazjum naszej szkoły. To oni przekazywali uczestnikom do wykonania  matematyczne zadania, zakodowane w kodach QR.  Każda drużyna posiadała smartfony z dostępem do Internetu z aplikacjami np. QR Droid, pozwalającymi odczytać pytania.
Przykładowe pytania to np..
  • Jakim procentem  powierzchni Lublina jest Wrotków, jeśli powierzchnia Lublina  wynosi ok 150 km2, a powierzchnia Wrotkowa ok. 4,5 km2 ? Ulice: W.Z Nałkowskich i E. Romera należą do dzielnicy Wrotków. Podajcie ich przybliżone  długości w metrach.
  • Wrotków został włączony do granic Lublina w roku 1954, a funkcjonująca na nim szkoła została powołana w 1866 r. Zapisz te daty używając znaków rzymskich.
  • Przybliżona powierzchnia Wrotkowa wynosi 4, 49 km2. Podaj tę powierzchnię w arach i hektarach. 
  • Według stanu na 30 czerwca 2018 na pobyt stały na Wrotkowie były zameldowane 14 952 osoby.  Zaokrąglij  tę liczbę do setek i zapisz w notacji wykładniczej.
  • Oszacuj możliwie najdokładniej w metrach,  odległość szkoły, licząc w linii prostej od    -  tamy na Zalewie Zemborzyckim . 
Uczniowie mogli korzystać z Internetu, liczyła się więc umiejętność wyszukiwania informacji, współpraca, pomocny okazywał się serwis Google Maps i umiejętność korzystania z niego.
Pokonywanie trasy okazało się mimo padającego deszczu, przyjemną wycieczką, wszyscy uczestnicy podczas gry wspaniale się bawili. Podsumowanie gry wyłoniło zwycięzców, którzy otrzymali nagrody.