Plan zagospodarowania terenu wokół szkoły

Wykonanie Planu zagospodarowania terenu wokół szkoły
Uczniowie  przygotowali wydruki planu okolic szkoły, korzystając ze stron internetowych np. www.googllemaps.com, www.mapire.eu, geoportal.gov.pl, geoportal.lublin.eu itp. Dzięki temu poszerzyli swoją wiedzę i umiejętności zarówno informatyczne jak i geograficzne.
Uczniowie wraz z opiekunem wychodzili w teren i porównywali obiekty znajdujące się na wydrukowanych mapach ze stanem obecnym poznają zarówno dzień dzisiejszy jak historię dzielnicy, w której znajduje się szkoła.
Uczniowie analizując i opracowując w grupach zebrane materiały  nawiązywali właściwe relacje, wzbogacając swoją wiedzę i rozwijając  zainteresowania. Przygotowali  plan zagospodarowania wybranego fragmentu terenu wokół szkoły według własnego pomysłu. Dzięki temu  lepiej poznali problemy społeczne, podawali własne argumenty i pomysły, szukali sposobów rozwiązania problemów z jakimi boryka się osiedle.
Uczniowie przedstawiając własne pomysły zagospodarowania ternu przybliżają społeczności szkolnej miejsca użyteczności publicznej na Osiedlu oraz własne potrzeby i pomysły.