Dni Europejskie


W ramach programu Szkoła z Klasą 2.0 w Szkole Podstawowej nr 30 w Lublinie odbyły się Dni Europejskie, w ramach których w grupach 4 lub 5 osobowych  przygotowywaliśmy plakaty o krajach anglojęzycznych takich jak Anglia, Szkocja, Walia i Irlandia. W grupach przygotowywaliśmy  również quizy o krajach anglojęzycznych , które przeprowadziliśmy  w poszczególnych klasach. Zorganizowaliśmy również akcję, w czasie której uczniowie i nauczyciele naszej szkoły mieli się przebrać w stroje i barwy związane z kulturą krajów anglojęzycznych. W ramach Szkoły z Klasą 2.0 zostały przeprowadzone również następujące działania:
a)      Konkurs na prezentację multimedialną  „Stolica wybranego kraju niemieckojęzycznego dla klas 7-8 i 3 gimnazjum.
Efekty: uczniowie poszerzyli dwoją wiedzę dotyczącą krajów niemieckojęzycznych, doskonalili  umiejętności z zakresu TIK.
b)      Zorganizowanie edukacyjnej wycieczki zagranicznej do Austrii i Czech Wiedeń-Morawski Kras dla uczniów klas gimnazjalnych.
Efekty: żywa lekcja w terenie z zakresu historii, języka obcego i geografii pozwoliła dotknąć tego, czego uczniowie uczą się na co dzień w szkole. Wyjazd był dla uczniów. Wyjazd był dla uczniów okazją do poznania kultur innych krajów.
c)       „Quiz Wiedzy o Wiedniu”- jako podsumowanie wycieczki i okazja do tego aby sprawdzić ile uczniowie pamiętają z lekcji w terenie. Quiz zawierał pytania dotyczące historii Wiednia oraz atrakcji turystycznych. W efekcie uczniowie utrwalili poznaną wiedzę podczas wycieczki do Wiednia, która prowadziła „śladami Dynastii Habsburgów”.