Badanie poziomu hałasu


Badanie poziomu hałasu w najbliższym otoczeniu (w szkole podczas przerw, w rożnych miejscach Wrotkowa i w innej dzielnicy).

Uczniowie z koła fizycznego wraz z nauczycielem postanowili wykonać projekt w ramach działań Szkoły z Klasą 2.0 dotyczący hałasu w szkole i dzielnicy Wrotków. Na początku ustalili warunki wykonywania badania poziomu hałasu. Po zainstalowaniu aplikacji umożliwiającej pomiar natężenia dźwięku przystąpiono do pomiarów. Wykonano pomiary  w szkole podczas przerw, w różnych miejscach osiedla Wrotków oraz dla porównania w innej dzielnicy. Następnie opracowali wyniki pomiarów, sprawdzili dopuszczalne normy i wyciągnęli wnioski. Ostatnim etapem było przygotowanie plakatów informujących o wpływie hałasu na zdrowie człowieka oraz o sposobach jego zwalczania.
Dzięki temu projektowi uczniowie mogą dowiedzieć się, jaki wpływ na zdrowie, wydajność pracy i koncentrację ma hałas oraz w  jaki sposób mogą go zwalczać.